Home

Bevoegdheden

Milieu is heel wat meer dan afval en sluikstorten tegengaan.
Dossier Noord Zuid
Lochristi is geen eiland in de wereld
Dossier Energie
Tegen 2040 op gemeentelijk niveau naar een 100% duurzame energiemix
Dossier mobiliteit
Leefkwaliteit van de gemeente centraal stellen, door mobiliteit te toetsen aan het STOP-principe
Ruimtelijke Ordening
Verstandig omgaan met ruimte en deze ruimte inrichten voor een optimale levenskwaliteit.

Actueel

Was jij erbij aan de klimaattafel, exact een jaar geleden? Het gemeentebestuur van Lochristi riep ons, als Lochristinaar, toen op ideeën te geven over het concreet maken van een lokaal klimaatplan 2020. Dit leverde een mooie verzameling praktische resultaten op waarmee het gemeentebestuur meteen aan de slag zou kunnen. Vandaag komen ze met de resultaten. En die zijn teleurstellend. Verder...

Welkom bij Groen Lochristi.

Deze site heeft als doel om leden, sympathisanten en iedereen die geïntereseerd is in de gemeentelijke politiek op de hoogte te houden van van onze standpunten, ideëen,...

Regelmatig zullen we langs deze weg reageren op beslissingen genomen door het schepencollege, verslag uitbrengen van de gemeenteraden en meer.

 

Maar, deze...

In InfoLochristi wordt terug een oproep gedaan om mee te doen aan de intussen derde groepsaankoop voor goedkope groene energie. Komende maandag (6 mei) kan je daarvoor naar een info-avond gaan rond deze groepsaankoop. Een aanrader, zeker als je nog steeds het standaard contract hebt bij Electrabel. Jammer genoeg geen infomoment in eigen gemeente, je moet je ervoor verplaatsen naar Destelbergen...