Home

Bevoegdheden

Milieu is heel wat meer dan afval en sluikstorten tegengaan.
Dossier Noord Zuid
Lochristi is geen eiland in de wereld
Dossier Energie
Tegen 2040 op gemeentelijk niveau naar een 100% duurzame energiemix
Dossier mobiliteit
Leefkwaliteit van de gemeente centraal stellen, door mobiliteit te toetsen aan het STOP-principe
Ruimtelijke Ordening
Verstandig omgaan met ruimte en deze ruimte inrichten voor een optimale levenskwaliteit.

Actueel

Welkom bij Groen Lochristi.

Deze site heeft als doel om leden, sympathisanten en iedereen die geïntereseerd is in de gemeentelijke politiek op de hoogte te houden van van onze standpunten, ideëen,...

Regelmatig zullen we langs deze weg reageren op beslissingen genomen door het schepencollege, verslag uitbrengen van de gemeenteraden en meer.

 

Maar, deze...

In InfoLochristi wordt terug een oproep gedaan om mee te doen aan de intussen derde groepsaankoop voor goedkope groene energie. Komende maandag (6 mei) kan je daarvoor naar een info-avond gaan rond deze groepsaankoop. Een aanrader, zeker als je nog steeds het standaard contract hebt bij Electrabel. Jammer genoeg geen infomoment in eigen gemeente, je moet je ervoor verplaatsen naar Destelbergen...

Naar aanleiding van de week van het bos willen we opnieuw een oproep doen aan het gemeentebestuur. Jongeren hebben speelruimte nodig, waar ze vrij kunnen ravotten. Hiervoor pleiten we voor speelbossen. Maar naast speelbossen hebben we in Lochristi nog veel meer nood aan groene ruimte waar men kan ontspannen. Ideaal om extra bos te ontwikkelen in de gemeente is het aanleggen van geboortebossen...