Home

Bevoegdheden

Milieu is heel wat meer dan afval en sluikstorten tegengaan.
Lochristi is geen eiland in de wereld
Tegen 2040 op gemeentelijk niveau naar een 100% duurzame energiemix
Leefkwaliteit van de gemeente centraal stellen, door mobiliteit te toetsen aan het STOP-principe
Verstandig omgaan met ruimte en deze ruimte inrichten voor een optimale levenskwaliteit.

Actueel

Groen en sp.a Lochristi bundelen de krachten bij gemeenteraads-verkiezingen van oktober 2018. We willen kiezers een fris en vernieuwend alternatief aanbieden. Samen staan we voor een toekomstgericht project voor alle burgers in alle deelgemeenten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kwamen sp.a en Groen nog apart op en behaalden beide partijen samen ongeveer...

Was jij erbij aan de klimaattafel, exact een jaar geleden? Het gemeentebestuur van Lochristi riep ons, als Lochristinaar, toen op ideeën te geven over het concreet maken van een lokaal klimaatplan 2020. Dit leverde een mooie verzameling praktische resultaten op waarmee het gemeentebestuur meteen aan de slag zou kunnen. Vandaag komen ze met de resultaten. En die zijn teleurstellend. Verder...

Welkom bij Groen Lochristi.

Deze site heeft als doel om leden, sympathisanten en iedereen die geïntereseerd is in de gemeentelijke politiek op de hoogte te houden van van onze standpunten, ideëen,...

Regelmatig zullen we langs deze weg reageren op beslissingen genomen door het schepencollege, verslag uitbrengen van de gemeenteraden en meer.

 

Maar, deze...